Om Enrotek AB

Enrotek AB, som är lokaliserat i Karlshamn, startades 2001 av Roland Ohlsson med inriktning mot fjärrvärme.
Enrotek började med att driva entreprenader, men kom senare även att inrikta sig mot larm och läcksökning, projektledning och projektering.

Den 1 maj 2020 blev Enrotek ramavtalsleverantör till Sinfra, en milstolpe som har uppnåtts med stolthet.

Enrotek är idag ett av få konsultföretaget i Sverige som kan erbjuda sina kunder en helhetslösning från projekteringsstadiet till kulvertövervakning.

Välkommen till Enrotek!


Roland Ohlsson, VD

Mobil: 0706-25 96 02
Email: roland@enrotek.se

Om Enrotek AB

Enrotek AB, som är lokaliserat i Karlshamn, startades 2001 av Roland Ohlsson med inriktning mot fjärrvärme.
Enrotek började med att driva entreprenader, men kom senare även att inrikta sig mot larm och läcksökning, projektledning och projektering.

År 2011 utökade Enrotek sin verksamhet med skarvisolering och har idag ett arbetsområde som sträcker sig från Skåne upp till mellersta Sverige.

Den 1 maj 2020 blev Enrotek ramavtalsleverantör till Sinfra, en milstolpe som har uppnåtts med stolthet.

Enrotek är idag det enda konsultföretaget i Sverige som kan erbjuda sina kunder en helhetslösning från projekteringsstadiet till skarvisolering och kulvertövervakning.

Välkommen till Enrotek!


Roland Ohlsson, VD

Mobil: 0706-25 96 02
Email: roland@enrotek.se