Projektledning & Projektering

Enrotek erbjuder både projektledning och projektering samt säkerställer att projektet utförs på utsatt tid.

Vi kan upprätta ritningar, dimensionera fjärrvärmenät samt beräkna nätets kapacitet, oavsett om det är en ort, ett kvarter eller en fastighet.

För att kunna underhålla det nybyggda nätet efter byggstadiet, ser vi alltid till att redan i projekteringsstadiet även projektera för framtida underhåll genom att se till att ventiler, ventilbrunnar och mätpunkter av fjärrvärmelarmet är strategiskt utplacerade i nätet.

Projektledning & Projektering

Enrotek erbjuder våra kunder både projektledning och projektering samt säkerställer att projektet utförs på utsatt tid.

Vi kan upprätta ritningar, dimensionera fjärrvärmenät samt beräkna nätets kapacitet, oavsett om det är en ort, ett kvarter eller en fastighet.

För att kunna underhålla det nybyggda nätet efter byggstadiet, ser vi alltid till att redan i projekteringsstadiet även projektera för framtida underhåll genom att se till att ventiler, ventilbrunnar och mätpunkter av fjärrvärmelarmet är strategiskt utplacerade i nätet.

Som konsulter och projektledare kan vi erbjuda följande

 • Medhjälp vid upphandling
 • Inventering och upprättande av beslutsunderlag
 • Information, inventering och försäljningsuppdrag till presumtiva – fjärrvärmekunder
 • Besiktningar av entreprenader
 • Kontrollfunktioner under pågående entreprenader
 • Projekteringsarbeten
 • Förslag till material och systemval

Vi ordnar samtliga handlingar och dokument till alla projekt

 •  Dimensionering av ledningsnät
 •  Arbetsritningar och larmritningar
 •  Förslag till Arbetsmiljöplan
 •  Förslag till Kvalitetssäkring av nya projekt
 •  Förslag till Kvalitetsplan
 •  Förslag till Kontrollplan för projektets utförande
 •  Upprätta drift och skötselinstruktioner
 •  Sammanställa Relationshandlingar
 •  Sammanställning av komplett dokumentation

Vi kan även bistå med kompetens gällande Byggarbetsmiljösamordningen (BAS P/BAS U) enl AML 1977:1160