Larmmätning

När ett jordfel uppdagas på fjärrvärmenätet kan vi lokalisera skadan med hjälp av både pulsekometer, isolationsmätning och termografering. Vi anpassar felsökningsmetoden efter kulverttyp och kan med stolthet säga att vi är ett av de ledande företagen i Sverige på felsökning av fjärrvärmenät! Vi erbjuder även kontrollmätning inför reparation för att säkerställa att skadan är utsatt på rätt plats innan schakt. När skadan är lokaliserad kan vi även hjälpa till med att reparera skadan.

Men redan vid utbyggnadsperioden av fjärrvärmenätet, kan vi se till att projekteringen av den framtida larmövervakningen inte glöms bort. Vi kan bistå med att redan i utbyggnadsfasen projektera och sammanställa larmritningar som senare används vid statuskontroller på fjärrvärmenätet. Vi kan också hjälpa till med att se till att larmritningarna blir en del av relationsritningarna, som fortlöpande uppdateras i takt med utbyggnaden.

Larmmätning

När ett jordfel uppdagas på fjärrvärmenätet kan vi lokalisera skadan med hjälp av både pulsekometer, isolationsmätning och termografering. Vi anpassar felsökningsmetoden efter kulverttyp och kan med stolthet säga att vi är ett av de ledande företagen i Sverige på felsökning av fjärrvärmenät! Vi erbjuder även kontrollmätning inför reparation för att säkerställa att skadan är utsatt på rätt plats innan schakt. När skadan är lokaliserad kan vi även hjälpa till med att reparera skadan.

Men redan vid utbyggnadsperioden av fjärrvärmenätet, kan vi se till att projekteringen av den framtida larmövervakningen inte glöms bort. Vi kan bistå med att redan i utbyggnadsfasen projektera och sammanställa larmritningar som senare används vid statuskontroller på fjärrvärmenätet. Vi kan också hjälpa till med att se till att larmritningarna blir en del av relationsritningarna, som fortlöpande uppdateras i takt med utbyggnaden.

Flödesschema för larmmätning

Flödesschema för larmmätning

Flödesschema för larmmätning